Aha! Voorbeeldpagina

Let op, Dit is een voorbeeld pagina met geheugensteuntjes.
Voorbeelden zijn alleen zichtbaar als dit tekstveld op het tabblad ‘Tekst’ staat, niet ‘WYSIWYG’.
Zie rechts bovenin.

————————————–
Hoofdstuk koppen aangeven (Let op, is ook goed voor de zoekmachines).

voorbeeld is nu gewoon bold, maar voor zoekmachienes gemarkeerd als belangrijk

voorbeeld staat nu in dunne hoofdletters

————————————–
Een alinea ruimte maken tussen tekst. (grootte witruimte).

 

————————————–
Een simpele opvallende button maken (Lees meer op http://www.w3schools.com/tags/tag_button.asp)

————————————–
Om een te lange post af te breken met een ‘lees verder’ knop, dan plaats je het onderstaande teken in de tekst.

————————————–
Linken naar een andere plek binnen dezelfde pagina:

2002 – jaarlijks totaal 2025 dieren

overzicht 2002

link terug naar boven is:
Terug naar boven

Link naar een andere plek op een andere pagina:

link op pagina A: link
element on pagina B:

content

————————————–