Statistiek opgevangen dieren

De Vogel- en Egelopvang e.o. vangt jaarlijks gemiddeld zo’n 2.500 uit het wild afkomstige dieren op, en verzorgt ze met als doel ze weer terug te plaatsen in de natuur. Hieronder ziet u een overzicht van de binnengebrachte dieren.

jonge-mezen

2002 – jaarlijks totaal 2025 dieren
2003 – jaarlijks totaal 2099 dieren
2004 – jaarlijks totaal 1975 dieren
2005 – jaarlijks totaal 1948 dieren
2006 – jaarlijks totaal 1980 dieren
2007 – jaarlijks totaal 2079 dieren
2008 – jaarlijks totaal 2000 dieren
2009 – jaarlijks totaal 2482 dieren
2010 – jaarlijks totaal 2384 dieren
2011 – jaarlijks totaal 2393 dieren
2012 – jaarlijks totaal 2327 dieren
2013 – jaarlijks totaal 2117 dieren
2014 – jaarlijks totaal 2334 dieren
2015 – jaarlijks totaal 2259 dieren
2016 – jaarlijks totaal 3418 dieren
2017 – jaarlijks totaal 3369 dieren

 

OVERZICHT VOGEL- EN EGELOPVANG DELFT 2017

 

 

aalscholver 7 kaapse eend 5 scholekster 19
agapornis 8 kalkoen 1 sierduif 35
bergeend 1 kanarie 5 siereend 3
blauwe reiger 20 kauw 159 slechtvalk 2
boerenzwaluw 17 kerkuil 2 sperwer 4
boomkruiper 5 kievit 4 spitsmuis 8
boomvalk 1 kip 16 spreeuw 32
bosmuis 3 kip(kriel) 3 staartmees 5
bosuil 4 kleine mantelmeeuw 59 stadsduif 235
buizerd 5 knobbelzwaan 61 steenuil 1
bunzing 5 kokmeeuw 28 stormmeeuw 1
canadese gans 4 konijn 120 tapuit 3
eekhoorn 4 konijn, tam 5 tjiftjaf 4
egel 258 koolmees 89 torenvalk 12
ekster 82 koperwiek 2 turkse tortel 190
fazant 5 krakeend 12 valkparkiet 6
fitis 2 kropper 20 veldleeuwerik 1
fuut 7 kuifeend 5 veldmuis 4
gans, tam 7 laatvlieger 4 vink 4
geelwangschildpad 4 lachduif 4 vlaamse gaai 12
gele kwikstaart 1 meerkoet 104 vleermuis, dwerg 19
gierzwaluw 25 merel 207 vos 4
goudhaantje 2 mol 3 waterhoen 35
grasparkiet 9 muis,tam 2 waterral 1
grauwe gans 3 nijlgans 21 watersnip 1
grauwe vliegenvanger 1 ooievaar 3 wezel 5
groenling 7 pad 1 wilde eend 99
grote bonte specht 4 parkiet 2 winterkoning 9
haas 72 peking eend 4 witte kwikstaart 8
halsbandparkiet 40 pijltje 177 woelmuis 1
havik 1 pimpelmees 47 woestijnbuizerd 1
heggemus 19 postduif 72 zanglijster 14
hermelijn 1 putter 4 zebravink 3
houtduif 408 ransuil 1 zilvermeeuw 36
houtsnip 26 rat 4 zwarte kraai 81
huismuis 43 rietzanger 1 zwarte roodstaart 3
huismus 56 ringmus 3 zwartkopje 4
huiszwaluw 10 roodborst 21
ijsvogel 5 roodwangschildpad 1 Totaal 2017 3369

Terug naar boven

 

OVERZICHT VOGEL- EN EGELOPVANG DELFT 2016

 

aalscholver 16 huismus 49 ringmus 1
agapornis 5 huiszwaluw 2 roodborst 16
astrilde 1 ijsvogel 5 roodwangschildpad 2
bergeend 7 kaaps pijltje 4 scholekster 23
bever 1 kaapse eend 3 sierduif 38
binsenastrilde 1 kakiriki 1 slechtvalk 3
blauwe reiger 19 kalkoen 2 sperwer 8
boerenzwaluw 18 kanarie 7 spitsmuis 15
bokje 1 karekiet 2 spreeuw 39
boomkruiper 4 kastanje taling 1 staartmees 1
bosmuis 1 kauw 184 stadsduif 209
bosuil 4 kievit 4 steenuil 1
brandgans 1 kip 26 stormmeeuw 3
bruine kiekendief 1 kip(kriel) 2 tapuit 1
buizerd 8 kleine bonte specht 1 tjiftjaf 3
bunzing 2 kleine mantelmeeuw 57 torenvalk 4
canadese gans 9 knobbelzwaan 69 turkse tortel 192
degoe 1 koekoek 1 valkparkiet 7
diamantduif 4 kokmeeuw 20 veldmuis 1
egel 220 konijn 226 vink 5
ekster 88 konijn, tam 7 vlaamse gaai 13
fazant 2 koolmees 71 vleermuis, dwerg 15
fitis 1 koperwiek 4 vleermuis, ruige dwerg 2
fuut 11 krakeend 3 vos 3
gans 4 kropper 14 waterhoen 45
gans, tam 7 kuifeend 2 waterral 1
gierzwaluw 13 laatvlieger 1 watersnip 2
goudhaantje 5 lachduif 1 wezel 2
grasparkiet 15 loopeend 2 wilde eend 93
grauwe gans 10 meerkoet 111 winterkoning 10
groene specht 3 merel 175 wintertaling 1
groenling 8 mol 5 witgatje 1
grote bonte specht 4 nijlgans 28 witte kwikstaart 2
haas 81 ooievaar 4 woelmuis 5
hagedis 1 pad 1 zanglijster 21
halsbandparkiet 64 parkiet 1 zebravink 2
havik 1 pauw 1 zilvermeeuw 47
heggemus 18 pijltje 169 zonneparkiet 1
holeduif 2 pimpelmees 72 zwarte kraai 69
hond 1 postduif 70 zwarte roodstaart 1
houtduif 334 putter 10 zwartkopje 8
houtsnip 24 rat 8
huismuis 53 rietzanger 2 Totaal 2016 3418

Terug naar boven

 

OVERZICHT VOGEL- EN EGELOPVANG DELFT 2015

aalscholver 11 huismuis 21 rijstvogeltje 1
agapornis 3 huismus 46 ringmus 2
appelvink 1 ijsvogel 1 roodborst 6
beflijster 1 kaaps pijltje 9 roodwangschildpad 1
blauwe reiger 12 kaapse eend 6 salamander 1
boerenzwaluw 7 kanarie 7 scholekster 14
bonte vliegenvanger 1 kat 5 sierduif 28
boomkruiper 4 kauw 124 sijsje 1
bosuil 3 kerkuil 2 sperwer 1
buizerd 2 kievit 1 spitsmuis 11
bunzing 9 kip 24 spreeuw 28
canadese gans 6 kip(kriel) 3 staartmees 2
cavia 1 kleine mantelmeeuw 24 stadsduif 109
Chinese boomeekhoorn 1 knobbelzwaan 57 stormmeeuw 1
Chinese dwergkwartel 1 koekoek 2 tapuit 1
diamantduif 2 kokmeeuw 16 tjiftjaf 3
dwerghamster 1 konijn 154 torenvalk 6
egel 156 konijn, tam 8 Turkse Patrijs 1
ekster 36 koolmees 83 turkse tortel 89
fazant 8 koperwiek 1 valkparkiet 6
fitis 1 krakeend 4 velduil 1
fuut 5 kramsvogel 1 vink 5
gans, tam 3 kropper 17 vlaamse gaai 9
geelwangschildpad 1 kuifeend 8 vleermuis, dwerg 9
gele kwikstaart 1 meerkoet 68 vleermuis, ruige dwerg 2
gierzwaluw 20 merel 151 waterhoen 24
goudhaantje 13 mol 5 waterral 3
grasmus 1 nijlgans 22 wilde eend 53
grasparkiet 4 ooievaar 2 winterkoning 3
grauwe gans 10 pad 1 witte kwikstaart 5
groenling 5 peking eend 1 woelmuis 3
groenwangparkiet 1 pijltje 85 zanglijster 19
grote bonte specht 3 pimpelmees 38 zebravink 2
haas 40 postduif 48 zeekoet 1
halsbandparkiet 27 putter 4 zilvermeeuw 31
havik 1 ransuil 2 zwarte kraai 44
heggemus 16 rat 1 zwarte mees 2
houtduif 260 rat, tam 1 zwarte roodstaart 1
houtsnip 24 ree 1 zwartkopje 6
Totaal 2015 2291

Terug naar boven

 

OVERZICHT VOGEL- EN EGELOPVANG DELFT 2014

aalscholver 5 huismus 51 ransuil 1
agapornis 1 huiszwaluw 8 rat 1
blauwe reiger 14 ijsvogel 1 rat, tam 2
boerenzwaluw 13 kaaps pijltje 2 rietzanger 4
boomkruiper 2 kaapse eend 5 ringmus 3
boomvalk 3 kanarie 2 roodborst 7
bosuil 1 karekiet, kleine 4 salamander 1
bunzing 4 kauw 124 scholekster 12
canadese gans 3 kerkuil 1 schorpioen 1
cavia 1 kievit 2 sierduif 19
chinese dwergkwartel 2 kip 18 slechtvalk 2
draaihals 1 kleine mantelmeeuw 35 spitsmuis 7
eekhoorn 2 knobbelzwaan 43 spreeuw 26
egel 182 koekoek 1 stadsduif 131
ekster 47 kokmeeuw 19 stormmeeuw 1
fazant 6 konijn 104 tjiftjaf 1
fitis 2 konijn, tam 10 torenvalk 3
fuut 4 koolmees 104 turkse tortel 95
gans 2 koperwiek 2 valkparkiet 3
gans, tam 5 krakeend 2 vink 5
geelwangschildpad 2 kropper 16 vlaamse gaai 13
gierzwaluw 15 kuifeend 5 vleermuis, dwerg 12
goudhaantje 3 kwartel 1 waterhoen 22
grasparkiet 13 laatvlieger 1 waterral 1
grauwe gans 7 lachduif 3 wilde eend 102
groene specht 1 meerkoet 90 winterkoning 9
groenling 4 merel 167 woelmuis 2
grote bonte specht 6 mol 2 zanglijster 18
haas 38 muis 1 zebravink 8
halsbandparkiet 18 nijlgans 11 zilvermeeuw 17
havik 1 ooievaar 3 zwarte kraai 47
heggemus 15 pad 1 Zwarte roodstaart 1
holeduif 3 pijltje 131 zwartkopje 8
houtduif 254 pimpelmees 37
houtsnip 9 postduif 44
huismuis 6 putter 3
Totaal 2014 2334

Terug naar boven

 

OVERZICHT VOGEL- EN EGELOPVANG DELFT 2013

aalscholver 2 huismus 34 roodborst 6
agapornis 1 huiszwaluw 1 roodwangschildpad 1
astrilde 1 kaaps pijltje 9 salamander 1
blauwe reiger 19 kaapse eend 6 scholekster 16
boerenzwaluw 7 kalkoen 1 sierduif 35
bokje 1 kanarie 7 siereend 3
Bont Boertje 1 karekiet 2 slechtvalk 1
boomkruiper 3 kauw 81 spitsmuis 10
bosuil 2 kerkuil 1 spreeuw 22
buizerd 2 kip 31 staartmees 3
canadese gans 3 kip(kriel) 8 stadsduif 110
cavia 1 kleine mantelmeeuw 28 stormmeeuw 5
diamantduif 5 knobbelzwaan 27 tjiftjaf 1
drieteenmeeuw 1 kokmeeuw 19 torenvalk 8
egel 165 konijn 155 turkse tortel 112
ekster 42 konijn, tam 6 valkparkiet 4
fazant 9 koolmees 49 vink 8
fret 1 koperwiek 3 visdief 1
fuut 5 kramsvogel 1 vlaamse gaai 9
gans, tam 13 kropper 11 vleermuis, dwerg 22
geelwangschildpad 1 kuifeend 2 vleermuis, ruige dwerg 1
gekraagde roodstaart 1 lachduif 1 waterhoen 21
gierzwaluw 12 landschildpad 2 waterral 2
goudhaantje 1 meerkoet 75 watersnip 1
goulds amadine 1 merel 146 wilde eend 76
grasparkiet 8 mol 4 winterkoning 2
grauwe gans 2 muis 4 wintertaling 1
groenling 1 muurhagedis 1 witgatje 1
grote bonte specht 3 nijlgans 23 witte kwikstaart 2
grutto 1 peking eend 1 zanglijster 16
haas 29 pijltje 77 zebravink 3
halsbandparkiet 16 pimpelmees 32 zilvermeeuw 22
heggemus 15 postduif 45 zwarte kraai 52
holeduif 1 putter 2 zwartkopje 2
houtduif 222 rat 1
houtsnip 36 rietzanger 1
Totaal 2013 2117

Terug naar boven

OVERZICHT VOGEL- EN EGELOPVANG DELFT 2012

aalscholver 5 huiszwaluw 3 rietzanger 1
agapornis 8 ijsvogel 1 rijstvogeltje 1
beo 1 kaaps pijltje 3 roodborst 7
blauwe reiger 12 kaapse eend 4 roodwangschildpad 1
boerenzwaluw 10 kanarie 4 rosella 1
bokje 1 kat 1 scholekster 8
boomkruiper 2 kauw 100 sierduif 30
buizerd 6 kerkuil 3 slobeend 1
bunzing 1 kip 32 spitsmuis 4
canadese gans 7 kip(kriel) 3 spreeuw 26
chinese dwergkwartel 1 kleine mantelmeeuw 39 staartmees 1
diamantduif 1 knobbelzwaan 30 stadsduif 142
draaihals 1 kokmeeuw 13 tapuit 1
egel 201 konijn 77 tjiftjaf 3
ekster 46 konijn, tam 1 torenvalk 3
fazant 7 koolmees 113 turkse tortel 125
fuut 6 kropper 11 valkparkiet 5
gans 6 kuifeend 2 veldmuis 1
gans, tam 6 lachduif 5 vink 6
gierzwaluw 12 loodbekje 1 vlaamse gaai 10
goudhaantje 6 mantelmeeuw 2 vleermuis, dwerg 13
gouldamandine 2 marter 1 waterhoen 28
grasparkiet 13 meerkoet 95 waterral 1
grauwe gans 3 merel 153 watersnip 3
groene specht 1 mol 1 wilde eend 78
groenling 3 muis,tam 1 winterkoning 11
grote bonte specht 4 nijlgans 29 woelratje 1
haas 41 pijltje 152 zanglijster 13
halsbandparkiet 25 pimpelmees 58 zebravink 2
hamster 3 postduif 52 zilvermeeuw 15
havik 2 putter 7 zwarte kraai 37
heggemus 15 ransuil 1 zwarte zwaan 1
heilige ibis 1 rat 1 zwartkopje 6
houtduif 211
houtsnip 26
huismuis 10
Totaal 2012 2327

Terug naar boven

OVERZICHT VOGEL- EN EGELOPVANG DELFT 2011

aalscholver 3 kanarie 9 rietzanger 2
agapornis 8 karekiet 1 roodborst 12
bergeend 1 kauw 130 rosella 1
blauwe reiger 10 kievit 3 schildpad 1
boerenzwaluw 11 kip 20 scholekster 12
boomkruiper 1 kip(kriel) 10 sierduif 39
braamsluiper 1 kleine mantelmeeuw 33 sperwer 2
buizerd 2 knobbelzwaan 33 spitsmuis 4
bunzing 1 kokmeeuw 15 spreeuw 25
canadese gans 2 kolgans 1 staartmees 11
cavia 6 konijn 96 stadsduif 150
chinese dwergkwartel 1 konijn, tam 12 steenuil 1
diamantduif 3 koolmees 76 stormmeeuw 2
egel 181 koperwiek 3 tjiftjaf 2
ekster 38 kropper 18 torenvalk 1
fazant 5 laatvlieger 1 tuinfluiter 1
fitis 3 lachduif 3 tureluur 1
fluiter 1 leguaan 1 turkse tortel 116
fuut 8 meerkoet 87 valkparkiet 1
gans 1 meervleermuis 1 veldmuis 2
gans, tam 13 merel 168 vink 5
gierzwaluw 19 mol 2 vlaamse gaai 15
grasparkiet 19 muis 1 vleermuis, dwerg 12
grauwe gans 1 nijlgans 4 vleermuis, ruige dwerg 2
groene specht 4 noorse stormvogel 1 wandelende tak 1
groenling 4 ooievaar 6 waterhoen 25
grote bonte specht 7 pad 1 waterral 1
haas 23 parkiet 2 wilde eend 59
halsbandparkiet 19 peking eend 1 winterkoning 1
heggemus 16 pijltje 141 woelrat 1
holeduif 2 pimpelmees 59 zanglijster 13
houtduif 300 postduif 48 zebravink 1
houtsnip 28 putter 2 zilvermeeuw 26
huismuis 9 ransuil 1 zwarte kraai 43
huismus 41 rat 2 zwartkopje 2
huiszwaluw 1
kaaps pijltje 2
Totaal 2011 2393

Terug naar boven

OVERZICHT VOGEL- EN EGELOPVANG DELFT 2010

aalscholver 2 kaaps pijltje 18 ransuil 3
agapornis 9 kaapse eend 3 rat 1
amazone papagaai 1 kakatoe 1 rat, tam 2
blauwe reiger 17 kanarie 3 rietzanger 1
boerenzwaluw 4 kat 2 roodborst 9
bokje 1 kauw 124 roodwangschildpad 1
bonte vliegenvanger 2 keep 1 scholekster 15
boomkruiper 1 kerkuil 2 sierduif 14
boomvalk 2 kikker 1 siereend 2
buizerd 5 kip 21 sperwer 1
canadese gans 4 kip(kriel) 9 spitsmuis 3
cavia 1 kleine bonte specht 1 spreeuw 30
chinese dwergkwartel 1 kleine karekiet 1 staartmees 5
diamantduif 1 kleine mantelmeeuw 26 stadsduif 155
dodaars 1 knobbelzwaan 41 steenuil 1
egel 241 koekoek 2 stormmeeuw 2
ekster 47 kokmeeuw 19 tjiftjaf 7
fazant 7 konijn 34 torenvalk 2
fitis 2 konijn, tam 16 turkse tortel 129
fuut 7 koolmees 52 valkparkiet 6
gans, tam 9 koperwiek 5 veldleeuwerik 4
gierzwaluw 12 kramsvogel 3 veldmuis 1
goudhaantje 1 kropper 5 vink 3
grasmus 1 kuifeend 3 vlaamse gaai 8
grasparkiet 9 laatvlieger 1 vleermuis, dwerg 8
graspieper 2 lachduif 9 waterhoen 28
grauwe gans 2 meerkoet 106 watersnip 3
groene specht 1 merel 173 wilde eend 249
grote bonte specht 2 nijlgans 21 winterkoning 1
grote jager 1 pad 3 woelmuis 1
grutto 1 parkiet 4 zanglijster 22
haas 17 pauw 1 zebravink 3
halsbandparkiet 20 pestvogel 1 zilvermeeuw 19
heggemus 13 pimpelmees 21 zwarte kraai 56
holeduif 3 postduif 56 zwarte zwaan 1
houtduif 278 putter 2 zwartkopje 2
houtsnip 25
huismuis 7
huismus 31
huiszwaluw 3
ijsvogel 1 Totaal 2010 2384

Terug naar boven

Overzicht Vogel- en Egelopvang Delft 2009

aalscholver 6 huiszwaluw 1 rat 2
agapornis 8 kaaps pijltje 9 rat, tam 5
bergeend 1 kaapse eend 11 ringmus 1
blauwe reiger 13 kanarie 14 rivierkreeft 1
boerenzwaluw 1 karekiet 3 roodborst 4
bokje 1 kauw 149 roodwangschildpad 1
bonte vliegenvanger 2 kerkuil 2 sakkervalk 1
boomkruiper 3 kievit 2 scholekster 19
bosuil 2 kip 20 sierduif 22
bruine kiekendief 1 kleine mantelmeeuw 38 siereend 6
buizerd 6 knobbelzwaan 41 spitsmuis 3
cavia 11 koekoek 1 spreeuw 29
diamantduif 4 kokmeeuw 17 staartmees 3
diamantvink 1 konijn 48 stadsduif 231
eekhoorn 1 konijn, tam 11 stormmeeuw 3
egel 190 koolmees 62 tjiftjaf 2
ekster 53 koperwiek 3 torenvalk 4
fazant 5 kramsvogel 1 turkse tortel 122
fazant zilver 1 kropper 11 valkparkiet 7
fitis 1 kuifeend 1 vink 3
fuut 5 kwak 1 visdief 2
gans brand 1 kwartel 4 vlaamse gaai 15
gans canadees 2 lachduif 11 vleermuis, dwerg 7
gans grauw 1 landschildpad 1 vleermuis, ruige dwerg 6
gans, tam 16 lepelaar 1 waterhoen 42
gierzwaluw 21 loodbekje 1 watersnip 2
goudhaantje 1 meerkoet 72 wezel 1
gouldamandine 1 merel 165 wilde eend 231
grasparkiet 13 mol 2 winterkoning 4
graspieper 1 nijlgans 9 wintertaling 1
groene specht 1 ooievaar 2 witte kwikstaart 1
groenling 2 pad 1 zanglijster 15
grote bonte specht 6 parkiet 10 zebravink 1
haas 15 peking eend 4 zilvermeeuw 25
halsbandparkiet 14 pimpelmees 29 zwarte kraai 57
hamster 1 postduif 44 zwarte mees 1
heggemus 19 putter 3 zwarte zwaan 1
holeduif 3 ransuil 1 zwartkopje 5
houtduif 286
houtsnip 33
huismuis 12
huismus 25 Totaal 2009 2482

Terug naar boven

Overzicht Vogel- en Egelopvang Delft 2008

aalscholver 1 huiszwaluw 3 rat 1
agapornis 3 ijsvogel 3 ringmus 1
blauwe reiger 6 kaaps pijltje 5 rivierkreeft 2
boerenzwaluw 2 kaapse eend 5 roodborst 18
bonte vliegenvanger 2 kanarie 5 rosella 2
boomkruiper 1 kauw 121 scholekster 10
boomvalk 1 kerkuil 2 sierduif 24
bosuil 2 kievit 4 siereend 2
buizerd 2 kip 26 sperwer 1
canadese gans 1 kip, kriel 2 spitsmuis 1
egel 148 kleine mantelmeeuw 40 spreeuw 49
ekster 33 kneu 1 staartmees 5
fazant 8 knobbelzwaan 29 stadsduif 150
fitis 1 koekoek 1 stormmeeuw 2
fret 2 kokmeeuw 17 tafeleend 1
fuut 5 konijn 36 tjiftjaf 6
gans 7 konijn, tam 10 torenvalk 11
gans, tam 22 koolmees 66 turkse tortel 93
geelflankparkiet 1 kropper 23 valkparkiet 8
gekraagde roodstaart 1 kuifeend 1 vink 3
gierzwaluw 9 lachduif 1 vlaamse gaai 20
goudhaantje 9 mandarijneend 1 vleermuis, dwerg 7
grasparkiet 9 meerkoet 77 vleermuis, ruige dwerg 6
graspieper 1 merel 131 waterhoen 34
grijze roodstaart 1 mol 4 waterral 2
groene specht 1 muis 2 wilde eend 141
groenling 1 nijlgans 3 winterkoning 8
grote bonte specht 10 ooievaar 2 wintertaling 1
haas 11 pad 1 zanglijster 20
halsbandparkiet 11 parkiet 1 zebravink 4
hamster 1 pauw 2 zeekoet 1
heggemus 11 peking eend 2 zilvermeeuw 25
hermelijn 1 pimpelmees 36 zwarte kraai 40
holeduif 1 postduif 51 zwarte mees 3
houtduif 202 putter 2 zwartkopje 2
houtsnip 23
huismuis 1
huismus 28 Totaal 2008 2000

Terug naar boven

Overzicht Vogel- en Egelopvang Delft 2007

aalscholver 2 kaaps pijltje 18 roodrugparkiet 1
agapornis 10 kaapse eend 8 roodwangschildpad 6
beflijster 1 kanarie 4 rosé kaketoe 1
blauwe reiger 6 kauw 122 scholekster 14
boerenzwaluw 6 kerkuil 1 sierduif 27
bonte vliegenvanger 1 kikker 1 smient 1
boomkruiper 2 kip 12 sperwer 2
canadese gans 2 kleine alk 2 spitsmuis 1
cavia 1 knobbelzwaan 21 spreeuw 25
chinese dwergkwartel 1 koekoek 2 staartmees 1
diamantduif 7 kokmeeuw 11 stadsduif 159
duikelaar 1 konijn 19 stormmeeuw 4
egel 212 konijn, tam 16 tapuit 1
ekster 32 koolmees 53 tjiftjaf 3
fazant 11 kropper 12 torenvalk 1
fitis 1 kuifeend 2 tuinfluiter 1
fuut 5 lachduif 4 turkse tortel 102
gans 6 mantelmeeuw 19 valkparkiet 3
gans, tam 7 meerkoet 66 vink 4
gierzwaluw 10 merel 186 vlaamse gaai 10
goudhaantje 2 mol 2 vleermuis, dwerg 8
grasparkiet 15 mozambiquesijs 2 waterhoen 41
groene specht 1 nijlgans 7 waterral 2
groenling 1 ooievaar 2 watersnip 2
grote bonte specht 6 pad 1 wilde eend 169
haan 5 pauw 1 winterkoning 6
haas 8 peking eend 2 wintertaling 1
halsbandparkiet 9 pimpelmees 33 woelmuis 2
havik 1 postduif 60 zanglijster 10
heggemus 9 putter 3 zebravink 5
holeduif 1 ransuil 2 zilvermeeuw 35
houtduif 234 rat 2 zwarte kraai 45
houtsnip 26 rat, tam 11 zwarte roodstaart 1
huismuis 8 roodborst 6 zwartkopje 2
huismus 16
huiszwaluw 1
ijsvogel 3 Totaal 2007 2079

Terug naar boven

Overzicht Vogel- en Egelopvang Delft 2006

aalscholver 2 kievit 4 roodborst 10
agapornis 4 kip 12 roodwangschildpad 1
blauwe reiger 16 kip(kriel) 1 rosella 1
boerenzwaluw 1 knobbelzwaan 22 scholekster 12
buizerd 3 koekoek 1 sierduif 21
canadese gans 3 kokmeeuw 17 sperwer 1
diamantduif 2 konijn 23 spitsmuis 6
dodaars 1 konijn, tam 17 spreeuw 31
egel 133 koolmees 36 staartmees 3
ekster 41 kropper 24 stadsduif 141
fazant 10 kuifeend 4 stormmeeuw 3
fret 1 laatvlieger 3 torenvalk 5
fuut 5 lachduif 7 tuinfluiter 1
gans, tam 5 mantelmeeuw 25 turkse tortel 126
geelwangschildpad 4 meerkoet 83 valkparkiet 4
gierzwaluw 19 merel 142 vink 9
grasparkiet 6 mol 1 vlaamse gaai 13
groenling 1 muis 3 vleermuis, dwerg 3
grote bonte specht 10 nijlgans 10 waterhoen 39
haas 1 pad 2 waterral 1
halsbandparkiet 13 parkiet 4 wilde eend 195
heggemus 4 pauw 1 winterkoning 4
hond 2 peking eend 2 wintertaling 1
houtduif 205 pimpelmees 20 witte kwikstaart 1
houtsnip 22 postduif 74 zanglijster 16
huismuis 3 putter 2 zebravink 1
huismus 21 ransuil 1 zilvermeeuw 40
huiszwaluw 2 rat 8 zwarte kraai 43
kaaps pijltje 12 rat, tam 3 zwartkopje 1
kaapse eend 13 rietzanger 1
kanarie 5
kauw 122
keep 2 Totaal 2006 1980

Terug naar boven

Overzicht Vogel- en Egelopvang Delft 2005

aalscholver 1 huiszwaluw 3 ransuil 1
agapornis 3 ijsvogel 1 rat, tam 6
amazone papagaai 1 kaaps pijltje 12 rietzanger 1
beflijster 1 kaapse eend 13 roek 1
bergeend 1 kanarie 5 roodborst 6
blauwe reiger 11 kat 1 roodwangschildpad 1
boerenzwaluw 1 kauw 117 rosella 1
Boomkruiper 2 kerkuil 3 scholekster 13
boomvalk 1 kievit 4 sierduif 23
bosuil 1 kip 5 siereend 1
buizerd 3 knobbelzwaan 16 sperwer 3
canadese gans 3 koekoek 1 spitsmuis 1
chinchila 3 kokmeeuw 20 spreeuw 48
diamantduif 2 konijn 3 staartmees 1
egel 107 konijn, tam 8 stadsduif 157
ekster 48 koolmees 31 stormmeeuw 3
fazant 5 koperwiek 2 tjiftjaf 1
fuut 8 kramsvogel 1 torenvalk 5
gans, tam 10 kropper 17 tuinfluiter 1
geelwangschildpad 1 kuifeend 1 turkse tortel 137
gekraagde roodstaart 1 laatvlieger 1 valkparkiet 3
gierzwaluw 10 lachduif 3 vink 5
goudfazant 1 landschildpad 1 vlaamse gaai 10
goudhaantje 5 mantelmeeuw 19 vleermuis, dwerg 12
grasparkiet 7 meerkoet 79 waterhoen 34
groenling 1 merel 179 wilde eend 181
grote bonte specht 6 mol 1 winterkoning 5
grutto 1 muis 4 witte kwikstaart 3
haan 5 nijlgans 8 zanglijster 15
haas 11 parkiet 2 zebravink 3
halsbandparkiet 4 pauw 1 zeekoet 3
hamster 1 pimpelmees 19 zilvermeeuw 22
heggemus 7 postduif 63 zwarte kraai 47
holeduif 3 putter 3 zwartkopje 5
houtduif 215
houtsnip 23
huismus 28 Totaal 2005 1948

Terug naar boven

Overzicht Vogel- en Egelopvang Delft 2004

aalscholver 3 huismus 16 ransuil 2
agapornis 2 huiszwaluw 4 rat, tam 7
amazone papagaai 1 japans meeuwtje 1 rivierkreeft 2
blauwe reiger 12 kaaps pijltje 18 roodborst 9
boerenzwaluw 4 kaapse eend 9 roodkuif kardinaal 1
boomvalk 1 kanarie 6 scholekster 7
bosmuis 2 kauw 102 sierduif 19
bosuil 1 kerkuil 1 siereend 2
bruine kikker 2 kievit 1 sperwer 1
buizerd 6 kip 6 spitsmuis 4
cavia 2 kleine mantelmeeuw 23 spreeuw 24
chinese dwergkwartel 1 knobbelzwaan 8 staartmees 5
diamantduif 1 koekoek 1 stadsduif 153
egels 109 kokmeeuw 13 stormmeeuw 1
ei 8 kolgans 1 tjiftjaf 2
ekster 50 konijn 15 torenvalk 1
fazant 8 konijn, tam 8 turkse tortel 110
fitis 3 koolmees 59 valkparkiet 6
fluiter 1 koperwiek 1 vink 1
fuut 4 kropper 22 visdief 1
gans, tam 4 kuifeend 1 vlaamse gaai 12
geelwangschildpad 1 lachduif 6 vleermuis, dwerg 7
gierzwaluw 15 loopeend 1 waterhoen 23
gors 1 meerkoet 86 wilde eend 119
goudhaantje 3 merel 177 winterkoning 8
grasparkiet 12 muis 3 wintertaling 1
groenling 2 muis,tam 2 witte kwikstaart 11
grote bonte specht 3 nijlgans 3 zanglijster 18
haan 10 pad 2 zebravink 3
haas 7 pauw 4 zeekoet 1
halsbandparkiet 6 pauwstaart 3 zilvermeeuw 40
hamster 25 pijltje 84 zwarte kraai 50
heggemus 9 pimpelmees 32 zwarte roodstaart 1
hermelijn 1 postduif 64 zwartkopje 2
hond 1 putter 1
houtduif 201
houtsnip 15 Totaal 2004 1975

Terug naar boven

Overzicht Vogel- en Egelopvang Delft 2003

aalscholver 3 kanarie 7 rietzanger 1
agapornis 7 kauw 89 ringmus 1
amazone papagaai 1 keep 1 rivierkreeft 1
beo 1 kerkuil 1 roodborst 8
blauwe reiger 24 kievit 2 roodrugparkiet 1
boerenzwaluw 2 kip 10 roodwangschildpad 2
boomkruiper 1 kip, kriel 1 rosé kaketoe 1
buizerd 2 knobbelzwaan 15 scholekster 4
canadese gans 2 kokmeeuw 29 sierduif 15
cavia 2 kolgans 2 siereend 1
chinese dwergkwartel 1 konijn 22 sperwer 3
diamantduif 2 konijn, tam 13 spitsmuis 6
dodaars 1 koolmees 35 spreeuw 22
duinpieper 1 koperwiek 1 staartmees 5
egels 105 kramsvogel 1 stadsduif 167
ei, eend 1 kropper 15 stormmeeuw 3
ekster 21 kuifeend 4 tafeleend 1
fazant 3 lachduif 7 tapuit 1
fitis 1 leguaan 1 toerako 1
forpus 1 lepelaar 1 torenvalk 2
fret 1 loopeend 1 turkse tortel 131
fuut 3 mantelmeeuw 15 valkparkiet 6
gans, tam 3 meerkoet 82 veldmuis 1
gekraagde roodstaart 1 merel 199 vink 4
gierzwaluw 16 mozambique sijs 1 vlaamse gaai 18
goudhaantje 3 nijlgans 1 vleermuis, dwerg 8
grasparkiet 13 pad 1 vleermuis, ruige dwerg 1
groene specht 6 pauw 1 waterhoen 29
groenling 2 peking eend 3 waterral 3
grote bonte specht 3 pijltje 94 wilde eend 300
haan 4 pimpelmees 32 winterkoning 4
haas 2 poes 1 zanglijster 15
halsbandparkiet 3 postduif 63 zebravink 4
heggemus 17 prachtrosella 1 zilvermeeuw 21
houtduif 166 putter 1 zwarte kraai 48
houtsnip 15 ransuil 1 zwarte mees 1
huismus 34 rat 2 Zwarte roodstaart 1
ijsvogel 3 rat, tam 3 zwartkopje 4
japans meeuwtje 1
kaaps pijltje 5
kaapse eend 12 Totaal 2003 2099

Terug naar boven

Overzicht Vogel- en Egelopvang Delft 2002

aalscholver 3 kerkuil 1 roodborst 4
agapornis 4 kievit 6 scholekster 16
amazone papagaai 1 kip 19 sierduif 9
blauwe reiger 11 kip(kriel) 2 sperwer 1
boerenzwaluw 3 kleine bonte specht 1 spitsmuis 7
boomkruiper 1 kleine mantelmeeuw 6 spreeuw 43
bruine kiekendief 1 kluut 2 staartmees 1
canadese gans 2 knobbelzwaan 9 stadsduif 178
cavia 1 koekoek 1 steenuil 1
chinese dwergkwartel 1 kokmeeuw 18 stormmeeuw 4
diamantduif 1 konijn 11 toerako 1
dodaars 1 konijn, tam 7 torenvalk 6
egel 104 koolmees 42 turkse tortel 85
ei 34 kropper 11 valkparkiet 7
ekster 27 laatvlieger 1 vink 2
fazant 6 lachduif 4 visdief 3
fret 2 leguaan 1 vlaamse gaai 10
fuut 2 mantelmeeuw 9 vleermuis, dwerg 6
gans 1 marter 7 vleermuis, ruige dwerg 3
gans, tam 2 meerkoet 83 vuurgoudhaantje 1
gierzwaluw 10 merel 191 waterhoen 33
grasparkiet 12 nijlgans 3 waterral 1
groenling 5 pad 3 wilde eend 204
grote bonte specht 3 pauw 1 winterkoning 3
haan 8 pauwstaart 1 wintertaling 1
haas 2 peking eend 2 wulp 1
halsbandparkiet 1 pijltje 107 zaagrugschildpad 1
heggemus 9 pimpelmees 14 zanglijster 17
houtduif 155 poes 1 zebravink 4
houtsnip 24 postduif 81 zeekoet 2
huismuis 7 putter 1 zilvermeeuw 37
huismus 41 ransuil 3 zwarte kraai 27
huiszwaluw 3 rat 2 zwarte zwaan 1
ijsvogel 2 rat, tam 2 zwartkop goldamadine 1
kaaps pijltje 49 ringmus 1 zwartkopje 2
kaapse eend 21
kanarie 6
kauw 82 Totaal 2002 2025

Terug naar boven