Donatie geven

Onze opvang verzorgt jaarlijks zo’n 2.500 uit het wild afkomstige, hulpbehoevende dieren op en verzorgt ze met als doel ze weer terug te kunnen plaatsen in de natuur. Elk dier dat wordt binnengebracht verblijft 1 dag tot gemiddeld 4 weken bij ons. Hun kwalen zijn zeer divers: te jong en zonder moeder, infecties (darmen, longen of ogen), te veel parasieten, verwondingen (door hond, voertuig, netten e.d.), onderkoeling, etc.

Met een groot aantal vrijwilligers besteden we veel tijd aan de verzorging. Helaas kunnen we de kosten van inrichting, voer, vervoer en medicamenten niet dragen zonder steun van sponsors, donateurs en giften van particulieren.

Daarom doen we een beroep op een ieder die ons een warm hart toedraagt!

NL30 INGB 0002 7038 40
t.n.v. Stichting Vogelasiel Delft
vermeld a.u.b: “ik word donateur” of “eenmalige gift”

Wij danken u alvast van harte, want ook eenmalige giften zijn mèèr dan welkom !

 

u kunt ons ook helpen via :