Over ons

boomkruiper-op-handDoelstelling

Wij verzorgen hulpbehoevende vogels, egels, vleermuizen en andere vrij levende dieren, zodanig dat hun terugkeer in de natuur mogelijk en verantwoord is. Daarnaast geven we door middel van ons werk voorlichting over het belang van een juiste omgang met natuur en milieu.

Ons werk

Jaarlijks passeren ruim 2.000 dieren uit de Nederlandse natuur onze wildopvang. Ze worden bij ons gebracht om uiteenlopende redenen:

– verkeers- of raamslachtoffer;
– verwond door een hond of kat;
– ondervoed door een gebrek aan natuurlijk voedsel;
– verlamd door botulisme;
– slachtoffer van een illegale olielozing;
– vishaak in keel, krop of huid, visdraad om vleugels of poten;
– vergiftigd, bijvoorbeeld door het eten van een vergiftigde slak (slakkenkorrels), muis of rat.

Onze opvang bestaat uit meerdere afdelingen, die te vergelijken zijn met een ziekenhuis en een revalidatiecentrum. Bij opname worden de dieren onderzocht, hun wonden verzorgd en hun ziekten, overeenkomstig de diagnose, medisch bestreden. Daarna krijgt elke soort de juiste voeding en de nodige rust, eventueel in gezelschap van soortgenoten.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZodra de patiënten weer gezond zijn, worden ze overgeplaatst naar het ‘uitwenverblijf’. Daar kunnen ze veilig revalideren, ruien, hun spieren versterken, (weer) leren vliegen en zich waterdicht poetsen. Intussen raken ze weer vervreemd van de mensen en krijgen ze hun natuurlijke zelfstandigheid en waakzaamheid terug.

Bij zware verwondingen en ongeneeslijke ziekten worden de dieren door middel van een injectie pijnloos uit hun lijden verlost.

Vergunning

Het houden en verzorgen van in het wild levende diersoorten is verboden, dit ter bescherming van deze dieren. Ontheffing van dit verbod is door het ministerie van Economische Zaken aan onze stichting verleend. Deze ontheffing vervangt de vroegere vergunning voor opvang van beschermde vogels en egels. Volgens de ontheffing zijn wij bevoegd tot opvang en verzorging van alle beschermde vogelsoorten, herpetofauna (reptielen en amfibieën) en zoogdieren.

baby-heggemusOnze stichting

De Stichting Vogelasiel Delft is onafhankelijk en daardoor geheel aangewezen op zichzelf. Dit is van belang voor het behoud van onze identiteit. Om ons werk goed te kunnen doen, beschikken wij over een netwerk van contacten en relaties, waar we zo nodig gebruik van kunnen maken. Dit zijn onder meer alle wildopvangcentra in Nederland, Vogelbescherming Nederland en de Dierenbescherming.

Met een groot aantal vrijwilligers besteden we veel tijd aan de verzorging van de vogels, egels, vleermuizen en andere speciale dieren. Natuurlijk kost dit veel geld. Denk hierbij aan kosten voor de inrichting, voer, vervoer en medicijnen. Wij ontvangen hiervoor géén subsidie. Voor onze inkomsten zijn wij afhankelijk van particuliere donateurs. Bekijk hier het overzicht van onze huidige sponsors.

Ondanks al deze hulp vallen onze kosten altijd hoger uit dan onze inkomsten. Daarom doen we graag een beroep op een ieder die de wildopvang een warm hart toedraagt, om ons werk te steunen. U kunt dit doen door een bijdrage over te maken op:

NL30 INGB 0002 7038 40
t.n.v. Stichting Vogelasiel Delft
o.v.v ‘Gift’ of ‘ik word donateur, naam:, adres:’

Wij danken u alvast van harte, want alle giften zijn méér dan welkom!